Wethouder

Will Bakema is de wethouder names Ameland'82. Hij heeft jarenlang op Ameland een pension geëxploiteerd en een bedrijfseconomisch - en fiscaal adviesbureau gehad. Hij is aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen als jurist afgestudeerd in twee hoofdrichtingen, te weten Bedrijfsrecht en Staats- en Bestuursrecht.

Will maakt al vanaf het ontstaan van Ameland´82 deel uit van de partij. Zijn integriteit en onder meer zijn uitmuntende kennis van bestuursrecht komt de partij, de burger in het algemeen en de lokale politiek in het bijzonder zeer ten goede.

 

 


Fractie


De fractie van Ameland´82 wordt voorgezeten door Dirk Brouwer. Hij is inmiddels aan zijn vierde periode als raadslid namens de fractie van Ameland´82 bezig. Deze op 26 januari 1949 geboren Burumer is eigenlijk dag en nacht bezig met besturen. Overdag bestuurt hij de bussen van Arriva, terwijl hij, naast zijn werk, bezig is met besturen in de politieke zin van het woord.

Dirk Brouwer heeft niet altijd op de bus gezeten. Hij is eerst timmerman geweest. Vanaf begin 1974 is hij in dienst gekomen bij wat toen nog de Fram heette. In de beginjaren heeft hij als buschauffeur een aantal jaren aan de vaste wal in Dokkum gewoond. ´s Zomers was hij gedetacheerd op Ameland, terwijl hij in de wintermaanden op het vasteland zijn busritten maakte. Van zijn oorspronkelijke beroep, timmerman, heeft hij zijn hobby gemaakt.

Vanaf 1982 woont Dirk en zijn gezin weer op Ameland en is hij actief geworden in de politiek en het verenigingsleven. Zo is hij al jarenlang bestuurlijk actief bij Dorpsbelang Buren en dorpshuis het Wantij. Zijn belangstelling voor politiek komt voort uit zijn gebondenheid met Ameland. Dirk wil graag iets betekenen voor zijn geliefde eiland.

Zijn belangstelling gaat in het bijzonder uit naar de wat meer technische aspecten binnen de eilander gemeenschap, zoals verkeer en vervoer, openbare werken, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Met zijn nuchtere kijk op zaken heeft hij al velen verbaasd doen staan. Zijn toewijding is bewonderenswaardig en het maakt dan niet uit of het gaat over politiek, zijn werk of het maken van mooie meubels in zijn eigen werkplaats.


Rudolf Teuben is op 1 april 1964 geboren in Nes en is begin jaren 90 betrokken geraakt bij de politiek op Ameland via zijn inzet en werkzaamheden voor dorpsbelang Nes. Op dit moment is hij chef en collega-chauffeur bij Arriva op Ameland.

In de jaren 1998-2002 maakte hij deel uit van de gemeenteraad van Ameland als lid van de fractie van Ameland´82. Na een onderbreking van 4 jaar is hij weer volledig beschikbaar voor Ameland´82 en tevens gekozen als kandidaat voor de raad bij de komende verkiezingen.

Door middel van een betrouwbare weergave van de feiten en een no-nonsense beleid probeert hij zijn steentje bij te dragen aan het algemene belang van Ameland. Voor hem is teamwork van groot belang waarbij men de daad bij het woord voegt. Met zijn beide voeten staat hij stevig op de grond zodat het werken vanuit een reële visie mogelijk is. Naast zijn werk en de politiek is hij op vele vlakken actief, zoals vrijwilliger bij diverse (sport-) activiteiten en als secretaris bij dorpsbelang Nes en ijsvereniging Nes.


 


Jeppe Groenewold is geboren op 26 juni 1949 in Nes op Ameland. Als rechtgeaarde zoon van zijn vader die boer was, is hij in zijn voetsporen verder gegaan. Waar ze eerst de boerderij hadden in Nes, is deze later verhuisd naar Ballum aan de Reeweg. De laatste, bijna 30 jaar heeft Jeppe het nog westelijker gezocht en wel aan de Pietje Miedeweg onder Hollum.

Naast het runnen van het veehouderijbedrijf is hij actief (geweest) in diverse besturen zoals de NLTO, de Welkoop en het Waterschap. De laatste ruilverkaveling op Ameland vond onder zijn leiding plaats. Jeppe wil de landbouw op Ameland behouden en ruimte geven aan een schaalvergroting voor de meldveehouderij- bedrijven. Daarnaast wil hij meewerken aan een goed perspectief voor de deeltijd-en hobbyboeren op Ameland. Jeppe is er voorstander van om de oud Amelander gebruiken in ere te houden en ziet graag dat de natuurgebieden voor een ieder toegankelijk zijn en blijven, waarvoor hij zich van harte wil inzetten.