Rudolf TeubenRudolf Teuben is op 1 april 1964 geboren in Nes en is begin jaren 90 betrokken geraakt bij de politiek op Ameland via zijn inzet en werkzaamheden voor dorpsbelang Nes. Op dit moment is hij chef en collega-chauffeur bij Arriva op Ameland.

In de jaren 1998-2002 maakte hij deel uit van de gemeenteraad van Ameland als lid van de fractie van Ameland´82. Na een onderbreking van 4 jaar is hij weer volledig beschikbaar voor Ameland´82 en tevens gekozen als kandidaat voor de raad bij de komende verkiezingen.

Door middel van een betrouwbare weergave van de feiten en een no-nonsense beleid probeert hij zijn steentje bij te dragen aan het algemene belang van Ameland. Voor hem is teamwork van groot belang waarbij men de daad bij het woord voegt. Met zijn beide voeten staat hij stevig op de grond zodat het werken vanuit een reële visie mogelijk is. Naast zijn werk en de politiek is hij op vele vlakken actief, zoals vrijwilliger bij diverse (sport-) activiteiten en als secretaris bij dorpsbelang Nes en ijsvereniging Nes.


Jeppe GroenewoldJeppe Groenewold is geboren op 26 juni 1949 in Nes op Ameland. Als rechtgeaarde zoon van zijn vader die boer was, is hij in zijn voetsporen verder gegaan. Waar ze eerst de boerderij hadden in Nes, is deze later verhuisd naar Ballum aan de Reeweg. De laatste, bijna 30 jaar heeft Jeppe het nog westelijker gezocht en wel aan de Pietje Miedeweg onder Hollum.

Naast het runnen van het veehouderijbedrijf is hij actief (geweest) in diverse besturen zoals de NLTO, de Welkoop en het Waterschap. De laatste ruilverkaveling op Ameland vond onder zijn leiding plaats. Jeppe wil de landbouw op Ameland behouden en ruimte geven aan een schaalvergroting voor de melkveehouderij- bedrijven. Daarnaast wil hij meewerken aan een goed perspectief voor de deeltijd-en hobbyboeren op Ameland. Jeppe is er voorstander van om de oud Amelander gebruiken in ere te houden en ziet graag dat de natuurgebieden voor een ieder toegankelijk zijn en blijven, waarvoor hij zich van harte wil inzetten.


Chris BrouwerChris Brouwer is geboren op 8 januari 1980 te Leeuwarden. In 2013 werd hij actief in de politiek. Op dit moment is hij werkzaam bij de Stichting Amelander Musea.

Chris volgde de politiek al geruim 18 jaar op de achtergrond en heeft in 2013 besloten om actief deel te gaan nemen. Verder is hij actief (geweest) in diverse besturen op het eiland, zoals Dorpsbelang Buren, Partijbestuur Ameland’82, coördinator bij Triambla, Schietvereniging de Grauwe Duun en voetbalvereniging Geel-Wit.

Chris werd in 2014 benoemd als schaduwfractielid van Ameland ‘82 bij de gemeente Ameland. Hierdoor nam hij ook deel aan de commissievergaderingen. Vanaf September 2017 is hij benoemd als raadslid namens Ameland ’82 binnen de Gemeenteraad van Ameland. Hij is van mening dat als je jong bent op Ameland, je er ook oud moet kunnen worden en daar zet hij zich graag voor in evenals zorg dragen voor de sport op Ameland.